Wat we doen

WAT DOEN WE?


De jeugdraad is een groep jongeren die één keer per maand vergadert over wat er reilt en zeilt in Kapelle-op-den-Bos op het vlak van jongeren.


Alle jongeren zijn welkom, ook verschillende jeugdverenigingen zijn in de jeugdraad vertegenwoordigd. Op de agenda staan heel verschillende punten: er wordt zowel over fuiven gesproken als over speelpleinen voor de jeugd, subsidies, activiteiten voor jongeren enz.


De jeugdraad is een officieel adviesorgaan: het gemeentebestuur is dan ook verplicht om advies te vragen aan de jeugdraad over alle beslissingen die te maken hebben met kinderen en jongeren in onze gemeente. Daarnaast kan de jeugdraad ook zelf uit eigen initiatief voorstellen lanceren waarop het gemeentebestuur dan verplicht een antwoord moet bezorgen.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.